XIII. İKİZLER: FOTOĞRAF RESİMDİR / TWINS: PHOTOGRAPHY is PAINTING / 2011-2013

(2011-2013)

Fotoğraf bir resim türüdür.

Bazı resimler elle, bazıları makineyle yapılır –tıpkı bazı kazakların tığla bazılarının da makineyle örüldüğü gibi. Nihayetinde, fırça da, tığ da, makine de birer araçtır. İmgelerin hangilerinin daha değerli olduğu, nasıl bir ruh taşıdığı, nasıl ve ne kadar zamanda meydana getirildiği tümel değil, tikel meselelerdir.

Photography is a kind of painting (picture).

Some paintings are made by brush, some by machine –just as some sweaters are knitted by needle, some by machine. Ultimately, a brush, a needle, a machine – each one is a medium. As for images, which ones are more valuable, more spritual, which ones are born at a longer or shorter time – all these are particular problems not universal.

1 Yorum

  1. Koray Can Sakat

     /  3 Mayıs 2015

    !icirev mahlİ